دنیا

دنیا دادرسان (Donya) که از معدود خواننده های زن جوان ایرانی است.که به خوبی در حال رشد و پیشرفت است و آهنگ های قابل قبول و محبوبی خوانده است.او در حال حاضر مقیم استرالیا است و سال ۲۰۱۳ از ایران به آن جا مهاجرت کرد.او از کودکی در خانواده ای رشد کرد که در آن موسیقی یکی از اصلی ترین فعالیت های آن ها بود، دنیا دادرسان متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ است.

post area